.

Bestuur en doelstellingen

Raad van advies:
Edwin van den Oetelaar | DAF Trucks – Eindhoven
Geert Ketelaars | Wilting – Wintelre en Eindhoven
Herman Rusch | Eindhoven
Ingeborg Janssen-Reinen| ROC Ter AA – Helmond
John Blankendaal | Brainport Industries – Eindhoven
Manon Pijnenburg | AAE – Helmond
Saartje Janssen | Summa College – Eindhoven

Bestuur:
Interim voorzitter: Pieter Aarts | VDL VDS / VDL Gereedschapmakerij – Hapert
Penningmeester: Pieter Aarts | VDL VDS / VDL Gereedschapmakerij – Hapert
Secretaris: Pim van de Mortel | MCM – Liessel 
Bestuurslid: Herman Rusch | Eindhoven

Directeur:
Martine Dubling | Brainport Industries College

Doelstellingen:
Brainport Industries College is opgericht als stichting en heeft ten doel:

  • Het inventariseren, categoriseren en organiseren van de vraag naar vak- en beroepsopleidingen in de metaal en mechatronica;
  • Het werven van kandidaten voor de instroom hiertoe;
  • Het bewaken van de kwaliteit van de aangeboden opleidingen. 

De stichting tracht dit te verwezenlijken door:

  • Het toeleiden van opleidingsvragen op gebied van metaal en mechatronica. Vanuit het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, werknemersorganisatie en andere relevante onderwijsaanbieders;
  • Het ten behoeve van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen genereren van informatie omtrent de arbeidsmarktontwikkeling en de aard en inhoud van de gewenste opleidingen en kwalificaties;
  • Het zorgdragen voor een adequate werving van enerzijds arbeidspotentieel en anderzijds opleidingsplaatsen;
  • Het ten behoeve van enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de onderwijsaanbieders coördineren van het uitwisselen van vaklieden en docenten;
  • Het promoten van technisch vakmanschap;