Bestuur en doelstellingen BI College:

.

Bestuur:

Interim voorzitter: Pieter Aarts | VDL VDS / VDL Gereedschapmakerij – Hapert
Penningmeester: Pieter Aarts | VDL VDS / VDL Gereedschapmakerij – Hapert
Secretaris: Pim van de Mortel | MCM – Liessel 

Raad van advies:
Edwin van den Oetelaar | DAF Trucks – Eindhoven
Geert Ketelaars | Wilting – Wintelre en Eindhoven
Herman Rusch | VDL GL Precision – Eindhoven
Ingeborg Janssen-Reinen| ROC Ter AA – Helmond
John Blankendaal | Brainport Industries – Eindhoven
Manon Pijnenburg | AAE – Helmond
Willy Ickenroth | Summa College – Eindhoven

Doelstellingen:

Brainport Industries College is opgericht als stichting. De stichting heeft ten doel:

  • Het inventariseren, categoriseren en organiseren van de vraag naar vak- en beroepsopleidingen in de metaal en mechatronica;
  • Het werven van kandidaten voor de instroom hiertoe;
  • Het bewaken van de kwaliteit van de aangeboden opleidingen. 

De stichting tracht dit te verwezenlijken door:

  • Het toeleiden van opleidingsvragen op gebied van metaal en mechatronica. Vanuit het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, werknemersorganisatie en andere relevante onderwijsaanbieders;
  • Het ten behoeve van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen genereren van informatie omtrent de arbeidsmarktontwikkeling en de aard en inhoud van de gewenste opleidingen en kwalificaties;
  • Het zorgdragen voor een adequate werving van enerzijds arbeidspotentieel en anderzijds opleidingsplaatsen;
  • Het ten behoeve van enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de onderwijsaanbieders coördineren van het uitwisselen van vaklieden en docenten;
  • Het promoten van technisch vakmanschap;