Je bent leerling/student

Als je een vervolgopleiding kiest na je middelbare school, ga je deze volgen op een mbo instelling. Het BI College werkt nauw samen met de mbo instellingen ROC Ter AA in Helmond en Summa College in Eindhoven.

Aanmelden leerwerkbaan

Er zijn bol opleidingen en bbl opleidingen, wat is het verschil?

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Hierbij kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Je start je leerwerkbaan bij een erkend leerbedrijf. Je opleiding wordt betaald door je leerbedrijf en je ontvangt salaris. 1 dag in de week krijg je theorieles. 

Beroepsopleidende leerweg (bol)
Dit is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. 

De leden van het BI College, bedrijven in de metaaltechniek, bieden allemaal de bbl opleiding aan. Wij helpen jou bij het vinden van de leerwerkbaan die bij jou past! Leren en werken in de techniek!

Geld verdienen terwijl je een vak leert? Dat kan!

Brainport Industries College is de perfecte combinatie van leren en werken als vervolg op het vmbo of de havo. Wij richten ons op de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Als student van het Brainport Industries College krijg je een betaalde leerplek bij een uitstekend technisch (hightech) leerbedrijf. Naast je werk volg je zowel een theoretische als praktische vakopleiding. We hebben het dan met name over opleidingen in de metaaltechniek zoals plaatwerken, verspanen, constructiewerken, lassen en mechatronica. Deze opleiding wordt betaald door het bedrijf waar je werkt. Je verdient tijdens je werk en opleiding al een leuk salaris!

Bekijk de video bbl vacatures

Unieke praktijkroute

BI College biedt binnen de bbl opleiding ook routes aan met meer praktijk: 

De reguliere bbl route waarbij je 1 dag theorie op school krijgt en 4 dagen de praktijk leert binnen je leerbedrijf. 

De route bedrijfsvakschool metaal: 
– de Bbl plus route, verbonden aan het Summa College. Je krijgt de praktijk afwisselend 6 weken op het praktijkopleidingscentrum en 6 weken praktijk bij je leerbedrijf. Altijd heb je 1 theoriedag in de week op school. Locatie BI Campus.
– Techniekcentrum|Brainport, verbonden aan ROC Ter AA, hanteert de cyclus 2 dagen praktijkopleidingscentrum en 3 dagen praktijk bij je leerbedrijf. De 2 dagen praktijkopleidingscentrum bevat extra praktijktraining en in totaal 1 dag theorie. Uitgangspunt is om niveau mbo-3 in twee jaar te doorlopen. Locatie TC|B in Deurne.

Kennismaking

Met een vakdiploma heb je altijd werk

Ruim 90% van onze leerlingen slaagt met een landelijk erkend bbl diploma. En ben je klaar met je bbl opleiding? Dan ligt er een arbeidscontract voor je klaar en kun je meteen aan het werk. En je kunt ook verder doorgroeien en studeren binnen het bedrijf voor een hbo diploma.

Aanmelden leerwerkbaan

Maak werk van jouw technisch talent!