Brainport Industries Campus

- WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

Brainport Industries wil de aantrekkelijkheid vergroten van de bedrijven door een gezamenlijke, moderne en groene uitstraling op de nieuwe Brainport Industries Campus. Op deze locatie kunnen werknemers van verschillende toeleveranciers in de high tech keten nauw met elkaar samenwerken.

Brainport Industries werkt samen met de Gemeente Eindhoven plannen uit voor de ontwikkeling van een eigen high tech toelevercampus.

Deze Brainport Industries Campus komt ten westen van de A2 ter hoogte van Airport Eindhoven. Met als doel het high tech ecosysteem te verstevigen en een top-omgeving voor high tech toeleveranciers te creëren, en deze keten meer zichtbaar maken. Dit is mogelijk op een eigen campus, door een thuis te bieden voor specifieke Brainport Industries projecten en programma’s, en door nieuwe samenwerkingsvormen te huisvesten. Bijvoorbeeld het shared facilities centre van CFT 2.0 zal hier worden gevestigd om de link tussen onderwijs, onderzoek en praktijk te verstevigen. De campus met haar bedrijven zal tevens aantrekkingskracht uitoefenen op top-talent in de high tech industrie (kennis en know how), en ondernemerschap aanjagen. Dit alles draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde regio: High Tech, High Green, High Culture.

Bekijk hier de animatiefilm


Deelnemende bedrijven

Brainport Industries College 
Gevestigd op de Brainport Industies Campus
BIC 1
5657 BX Eindhoven

 

 

info@brainportindustriescollege.nl
telefoon +31 651 883 483