LEERWERKBAAN
NIEUWS

Lees hier de laatste College Update!

Doelstellingen en bestuur BI College

Brainport Industries College is opgericht als stichting. 

De stichting heeft ten doel:

  • Het inventariseren, categoriseren en organiseren van de vraag naar vak- en beroepsopleidingen in de metaal en mechatronica;
  • Het werven van kandidaten voor de instroom hiertoe;
  • Het bewaken van de kwaliteit van de aangeboden opleidingen. 

De stichting tracht dit te verwezenlijken door:

  • Het toeleiden van opleidingsvragen op gebied van metaal en mechatronica. Vanuit het              bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, werknemersorganisatie en andere relevante onderwijsaanbieders;
  • Het ten behoeve van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen genereren van informatie omtrent de arbeidsmarktontwikkeling en de aard en inhoud van de gewenste opleidingen en kwalificaties;
  • Het zorgdragen voor een adequate werving van enerzijds arbeidspotentieel en anderzijds opleidingsplaatsen;
  • Het ten behoeve van enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de onderwijsaanbieders coördineren van het uitwisselen van vaklieden en docenten;
  • Het promoten van technisch vakmanschap;

Bestuur BI College:
Voorzitter: Arold Moonen namens Brainport Industries
Penningmeester: Pieter Aarts namens VDL Gereedschapsmakerij
Secretaris: Igor van Hooff namens de mbo instellingen ROC Ter AA en Summa College

Overige bestuursleden:
Edwin van den Oetelaar, DAF Trucks (groot metaal)
John Blankendaal, Brainport Industries
Pim van de Mortel, MCM (klein metaal) namens regio Helmond - De Peel 

Deelnemende bedrijven

Brainport Industries College 

Gevestigd op de Brainport Industies Campus
BIC 1
5657 BX Eindhoven

 

 

info@brainportindustriescollege.nl
telefoon +31 651 883 483