LEERWERKBAAN
NIEUWS

Lees hier de laatste College Update!

Provincie versterkt hightechsector

- DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

De provincie investeert de komende vier jaar fors in de concurrentiekracht van hightechbedrijven in Brabant. Toeleveranciers, grote maakbedrijven en kennisinstellingen moeten intensiever gaan samenwerken zodat de sector sneller kan innoveren. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten.

Hightechbedrijven in Brabant hebben een voorsprong in het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe productieprocessen, zoals chips en 3D-printen. De huidige markt vraagt echter om steeds grotere investeringen in innovatie. De wereldwijde concurrentie is groot, de industrie ontwikkelt zich snel en de levenscyclus van producten wordt steeds korter. Individuele mkb-ondernemers hebben niet altijd de financiële mogelijkheden om snel in te spelen op nieuwe kansen. Samenwerking met ketenpartijen kan uitkomst bieden. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor € 17,5 miljoen in de hightechsector te investeren.

FABRIEK VAN DE TOEKOMST

Robotisering, 3D-printen en informatie-uitwisseling tussen apparaten maakt productie efficiënter, goedkoper en flexibeler. 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen gaan op de Brainport Industries Campus samenwerken aan vernieuwing van de maakindustrie. In de fabriek van de toekomst ontwikkelen en implementeren zij nieuwe productietechnieken en -methodes. Ze betrekken daarbij ook onderwijs en logistiek. Kleine en middelgrote bedrijven delen de faciliteiten en diensten, waardoor zij niet ieder voor zich hoeven te investeren in de kostbare apparatuur. De provincie draagt € 11 miljoen bij aan innovatieprogramma’s, organisatiekosten en aanschaf van machines.

De komende maanden besluiten Provinciale Staten over de financiering van het uitvoeringsprogramma hightech. Lees hier het programma.

          

 


NIEUWS

Prodrive Technologies wint de William Pijnenburg Award 2018!

Film over onze BIC Boys | Vakkanjer Navigator

Techniekopleiding Deurne richt zich sterk op de praktijk!

Vakkanjers BIC Boys pakken de publieksprijs!

EVENEMENTEN

Toon meer

Deelnemende bedrijven

info@brainportindustriescollege.nl
telefoon +31 651 883 483